Wyślij życzenia za pomocą kartki online

Polityka prywatności Strony kartki-online.pl

Niniejszy Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady strony internetowej kartki-online.pl funkcjonującej pod domeną https://kartki-online.pl
Regulamin określa obowiązki i zakres odpowiedzialności witryny kartki.net jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego stronę.

1. Administratorem strony jest firma Conex , Malawskiego 1, 02-641 Warszawa, kontakt@kartki-online.pl
2. Strona wraz z wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.), Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.
3. Autorzy zamieszczanych utworów graficznych oraz treści nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez pisemnej zgody.
4. W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem grafik i treści miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), zarówno Właściciel strony jak i jej autorzy grafik będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych w Ustawie o Ochronie Praw Autorskich.
5. Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na stronie internetowej kartki.net, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część strony nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody administratora strony.
6. Właściciel strony jak i jej autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za straty moralne oraz finansowe poniesione w wyniku wykorzystania treści znajdujących się na stronie kartki.net
7. Strona internetowa kartki.net wykorzystuje ciasteczka „Cookies”, które służą wyłącznie celom statystycznym. Oferta handlowa przedstawiona na stronie kartki-online.pl nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksy Cywilnego art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Strona ma charakter wyłącznie informacyjny.
8. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszej polityce prywatności mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
9. Zarządca strony internetowej kartki.net zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z naszą firmą.
10. Administrator strony kartki.net nie zbiera żadnych danych osobowych swoich klientów ani żadnych osób trzecich.


Oferujemy gotowe elektroniczne kartki, na których możesz umieści dowolne życzenia.
Wybierz kartki urodzinowe, imieninowe lub świąteczne - wyślij je do znajomego.
Gwarantujemy, że taki mały prezent pod postacią urodzin na zabawnych i eleganckich kartkach na pewno go ucieszy.
Nowa forma składania życzeń - elektroniczne kartki tylko na kartki-online.pl

Dzięki e-kartkom możesz przesłać życzenia urodzinowe, imieninowe, świąteczne lub każde inne. Celebruj święta, urodziny, imieniny lub dowolną inną okazję, wysyłając swoim bliskim piękne kartki z życzeniami!