Komunia Święta - Kartki i życzenia na Komunię Świętą

Pierwsza komunia święta – uroczystość katolicka, w której podczas mszy świętej wierni po raz pierwszy przyjmują Eucharystię, czyli zgodnie z wyznawaną przez siebie wiarą prawdziwe ciało Chrystusa pod postacią chleba. Pierwsze poważne wydarzenie i doświadczenie młodych ludzi.